WaterCircles Norge AS
Kontaktperson: Adm.dir. Nils Arne Harildstad
Adresse : Strandveien 50, 1366 Lysaker
Org.nr: 995 544 830

Selskapet har rett til å yte tjenester i Norge 

www.watercircles.no

 

WaterCircles Sverige AB
Kontaktperson: VD Anders Jangborg
Adresse : Torshamnsgatan 35, 16440 KISTA
Org.nr: 556807-9056

Selskapet har rett til å yte tjenester i Sverige 

www.watercircles.se